home           about           blog           archives           domain           exits           ask
 

Quote of the day.


Lokohin mo na ang lasing at ang bagong gising,
wag lang mga estudyante ng UP
na sa enrollment nanggaling!


Yes, folks: I'm now officially a college junior. @_@________________________________________________________________